HF Led tubes

Op dit moment zijn er z.gn HF EVSA compatible Led tubes in de markt. Het voordeel van deze tubes is dat ze nu ook geschikt zijn voor direct retrofit in HF armaturen. Tot voor kort moest je wanneer je een HF armatuur van een energiezuinige Led tube wilde voorzien het aanwezige EVSA verwijderen en de bedrading aanpassen.

Omdat dit een nogal omslachtige methode is, is de HF compatible retrofit Led tube ontwikkeld, door Philips ook wel “instant fit” genoemd. De leverancier belooft je dan dat je bij een HF armatuur (voorzien van een EVSA) zonder aanpassing van de bedrading de Led tube direct kunt aansluiten en zo op snelle en eenvoudige wijze de minder zuinige TLD lamp kunt vervangen voor de zuinige HF led tube.

Een 58W TLD lamp gebruikt in het HF armatuur ca. 55W systeemvermogen, de HF Led tube wordt gespecificeerd als ca. 25W, besparing ca. 55%. (1-25/55)%
Maar let op, dit is zonder het verlies in het nog steeds in functie zijnde EVSA wat bij een kwalitatief goed EVSA ca. 5W is, besparing nu nog ca. 45%. (1-30/55)%

Echter deze besparing geldt alleen voor EVSA’s welke door de fabrikant in een bijsluiter genoemd worden. Bij niet door de fabrikant genoemde EVSA’s geldt deze besparing niet. In de praktijk kan het voorkomen dat bij een relatief oud EVSA (> 10jr) de EVSA verliezen soms wel 10W kunnen zijn, besparing dan nog ca. 35%. (1-35/55)%

Wanneer een niet in de bijsluiter genoemd EVSA wordt gebruikt, garandeert de fabrikant ook de levensduur van de Led tube niet meer.

Verder zijn HF armaturen om extra energie te besparen vaak van een daglichtsensor voor zien. Wanneer dit het geval is, is in de praktijk het werkelijke energieverbruik van het HF TLD systeem geen 55W maar ca. 40W, de energiebesparing door toepassing van de HF tube is nu nog ca. 12% ! (1-35/40)%

Bij toepassing van de HF Led tube moet de eventuele daglicht sensor worden uitgeschakeld, de HF Led tube mag volgens opgave van de fabrikant niet gedimd worden.

Veiligheid:
De standaard EM led tubes werken volgens het Singele Side Power systeem (SSP) Door de aanwezige starter in het armatuur (voorzien van EM ballast en starter) te vervangen door de bijgevoegde starteroverbrugger kan er tijdens montage geen elektrische spanning op de aansluitpennen van de Led tube komen.

Bij de HF led tube kan dit in principe wel, de HF tube wordt door het EVSA aan twee zijden van spanning voorzien.
Bij de A-merk fabrikanten is dit probleem voor zover door EMB onderzocht opgelost.
Soms via een elektronische schakeling in het circuit van de HF Led tube of door het aanbrengen van een mechanische schakelaar aan beide uiteinden van de HF led tube.

Conclusie:
Gebruik van HF led tubes is vaak toch minder simpel en bespaart soms ook veel minder energie dan op het eerste gezicht lijkt.
Wanneer in bovengenoemd geval gekozen wordt voor her bedraden en toepassing van de std. EM Led tube, zou de minimale energiebesparing ca. 37% zijn geweest. (1-25/40).