Toepassing 50Hz. EM en HF Universal Led tubes Deel 2: Philips

Sinds kort heeft na Opple en ledvance(Osram) ook Philips een Universal Led tube, dit is de:

“Philips MASTER LEDtube Universal T8”

Deze led tube heeft volgens Philips onderstaande voordelen t.o.v. de specifieke 50Hz en HF compatible Led tubes.

U hoeft drivertechnologie niet meer af te stemmen:
Een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting.

Wat zijn de belangrijkste verschillen met de eerder op de markt gebrachte Opple en Ledvance universele Led tubes (Zie deel 1 van feb. 2017 toepassing Universal Led tubes)

#1) Ook direct op 230V/50Hz.

Een belangrijk verschil is dat de Philips led tube ook direct op 230V/50Hz kan worden aangesloten wat bij Opple en Ledvance niet is toegestaan. (defect raken Led tube).

Een voordeel van direct op 230V/50Hz aansluiten is dat in principe geen voorschakel apparaat (EM of HF) vereist is.

Tevens levert dit een voordeel op wanneer bv. het aanwezige EM of HF voorschakelapparaat defect raken of niet compatible zijn. Door het defecte apparaat te overbruggen kan de functie weer hersteld kan worden.

#2) Veiligheid.

Om te voorkomen dat tijdens montage van de led tube de kontaktpennen onder spanning kunnen staan heeft Philips hier een elektronische beveiliging ingebouwd. De Led tubes kunnen dus op dezelfde wijze worden gemonteerd als de reguliere TLD buis.

Opple en Ledvance doen deze beveiliging middels een mechanische schakelaar. Nadeel hiervan is dat bij sommige 4ft armaturen deze schakelaar(s) niet bereikbaar zijn.(onderstaande zie foto).

#3) Compatibility.

De universal Ledtubes van zowel Opple, Ledvance als Philips kunnen niet op elke willekeurige HF ballast worden aangesloten. Zowel Opple, Ledvance als ook Philips publiceren een lijst waarop de voor toepassing vrijgegeven HF ballasten vermeld staan. Bij toepassing van niet vrijgegeven HF ballasten wordt de levensduur van zowel de HF ballast als ook van de Led tube niet meer gegarandeerd, tevens kunnen de systeemverliezen (watts) belangrijk afwijken van de opgegeven specificaties. ( Zie deel 1 van feb. 2017 over toepassing Universal Led tubes)
Voor 50Hz/ EM ballasten geldt geen toepassings beperking.

#4) Armatuur bedrading aanpassen.

Philips zowel als Opple en Ledvance  stellen dat de Universal tubes op alle driversystemen zonder bedradingsaanpassing kunnen worden geïnstalleerd. Dit geldt echter alleen voor HF systemen waarvan het in de armatuur aanwezige HF ballast type in de compatibility lijst vermeld wordt. Philips geeft aan wanneer het HF VSA niet compatible is met de Universal Led tube dit VSA te ontkoppelen en te verwijderen en de aanwezige bedrading direct op de 230V terminals aan te sluiten.

Waarschuwing, zorg dat de 230V netspanning op de L/N markering van led tube wordt aangesloten omdat anders de Led tube defect raakt.
Deze ombouw heeft echter tot gevolg dat de Led tube maar op één manier in het armatuur geplaatst kan worden en niet meer geschikt is voor gebruik met de oorspronkelijke TL lamp.

Voor 50Hz/ EM systemen moet in alle gevallen een eventueel aanwezige parallel PF correctie condensator verwijderd worden, bij niet verwijderen van deze condensator zal de PF van het systeem dalen van > 0,90 naar < 0,30.

#5) Prestaties versus specificaties

De door de leverancier verstrekte specificaties zoals lichtopbrengst (Lm) en verliesvermogen (W), kunnen in de praktijk soms nogal eens af wijken van de realiteit.

De leverancier noemt in zijn specificaties het verliesvermogen en lichtopbrengst van de led tube, niet het systeemvermogen.

Echter de leverancier vermeldt wel dat systeemvermogen en lichtopbrengst kunnen  worden beïnvloed door het toegepaste HF VSA en 50Hz. EM ballast.

EMB-consultancy heeft de Philips specificaties van de 4ft Master 16W/840 Universal Led tube voor HF VSA en 50Hz EM ballasten als ook direct op 230V/50Hz., gemeten (zie onderstaande tabel)

 

#6) Testresultaten EMB-consultancy.

De door EMB-consultancy gemeten testresultaten komen voor de Philips Universal led tube wat lichtopbrengst goed overeen met de specificaties. Gemeten afwijking in lichtopbrengst (Lm) zijn beperkt tot ca. -/-3%.

De systeem verliezen wijken in werkelijkheid relatief sterk af van wat door de leverancier(s) wordt op gegeven
De afwijking in opgenomen varieert van 16,9W (EM ballast) tot 20,0W (HF ballast) t.o.v. een lamp spec. van 16W met respectievelijk +6% tot +25%

Wanneer we de recente Philips Universal Led tube testresultaten vergelijken met de eerder geteste Opple en Ledvance Universal led tubes dan komen de Philips testresultaten m.b.t. lichtopbrengst, systeemvermogen en efficacy (Lm/watt) als beste uit de test.(zie onderstaande tabel).

Opm. De metingen zijn gedaan aan door Philips vrijgegeven HF ballasten.

#7) Conclusie.

De Philips Universal led tube is technisch een goed alternatief voor de bestaande std. 50Hz./EM of HF compatible Led tubes. Of deze zeer waarschijnlijk duurdere Led tube ook economisch voordelen biedt boven de std. 50Hz./EM of HF compatible Led tubes zal sterk afhangen van de toepassings situatie.

Bij beide drivertoepassingen moet voor installatie van de Universal Led tube het driver systeem (HF of 50Hz. EM) gecontroleerd worden op compatibility en PF compensatie methode.

Let op: Bij een her-bedraad armatuur vervallen alle keurmerk certificaten
De Installateur kan zelf een nieuwe CE markering aanbrengen, hij wordt hiermee verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke CE voorschriften. (zie ook Link)